1. chcem sa pridať do vášho tímu
  2. chcem v mojej firme, organizácii, inštitúcii pomôcť s mobilitou
  3. chcem školu zapojiť do projektu Bezpečne do školy
  4. chcem aby sa firma uchádzala o certifikáciu „Do práce na bicykli“
  5. chcem pomôcť s propagáciou
  6. chcem byť dobrovoľník