Prečo iniciatíva Bezpečne do školy?

Deti si zaslúžia bezpečné a zdravé okolie školy, do ktorej denne dochádzajú a trávia v nej veľkú časť dňa. Realizované kampane ukázali, že aj v slovenských podmienkach je možné až polovicu ciest autom s deťmi do školy nahradiť inou formou dopravy. Na zlepšenie mobility žiakov a zamestnancov škôl je jedným z efektívnych nástrojov, overených v praxi, práve iniciatíva Bezpečne do školy.

 

Častým argumentom rodičov, prečo deti do škôl vozia autom, je práve nepriaznivá dopravná situácia v okolí škôl a strach o bezpečnosť detí v nej. 

Dopravný chaos v mesteKaždé ráno, pred začiatkom vyučovania, tak v okolí stoviek škôl nastáva dopravná špička, počas ktorej tisícky rodičov privážajú svoje deti. Desiatky áut parkujú okolo školy, tí čo už nenašli parkovacie miesto, zastanú pri obrubníku, alebo rovno na chodníku, iní na „blikačke“ zastanú rovno pred vchodom do školy. Nie je nezvyčajné, ak niektorí v tejto situácii po sebe aj trúbia a pomedzi tento chaos prebehujú malí, aj väčší školáci. Rodičia, ktorí by mali byť vzorom pre svoje deti, porušujú priamo pred ich očami hneď niekoľko dopravných predpisov na pár metroch a znečisťujú hlavne prostredie v okolí školy. Znečistený vzduch sa dostane aj do školy, kde deti trávia celé doobedie, niektoré aj dlhšie. Ostatné deti a ich rodičia sa v tejto situácií cítia nebezpečne, čo ich privádza opäť k vozeniu detí autom a teda aj k ďalšiemu zhoršeniu dopravnej situácie. Vzniká tak začarovaný kruh, v ktorom sa situácia neustále zhoršuje.

Aj dopravné návyky, tak ako všetky ostatné, sa tvoria od útleho detstva. Iné videnie sveta budú mať deti, ktoré rodičia vozia/vozili až po prvý schodík do školy autom a iný deti, ktorým dali rodičia dôveru, že zvládnu prísť do školy peši, na bicykli, alebo na kolobežke, aspoň niekoľko sto metrov, ak už aj nie úplne z domu… Deti ľahšie prijímajú nové idey, nemajú predsudky a v mladšom veku ešte nemajú prevzaté nesprávne dopravné návyky od rodičov, preto je potrebné ich správne formovať od útleho detstva.

Čo je cieľom Bezpečne do školy?

Cieľom je, pod vedením skúsených lektorov spoločne s deťmi, rodičmi a zamestnancami školy nájsť optimálne riešenia, ako nahradiť denné dochádzanie do školy autom, aktívnymi formami dopravy a vytvárať v okolí školy bezpečné a zdravé prostredie.

Benefity aktívneho dochádzania do školy.

Pešia chôdza, bicykel, ako aj využívanie verejnej dopravy pri dochádzaní detí do škôl má pozitívne dopady na zdravie a bezpečnosť detí, rovnako tak má pozitívne dopady, aj zo sociologického, ekonomického, ako aj environmentálneho hľadiska.

„Zmenou dochádzky jedného žiaka z auta na udržateľný spôsob dopravy dôjde k odstráneniu dvoch až štyroch jázd autom v okolí školy denne.“

Ako vytvoríme bezpečnú cestu do školy?

Podrobným prieskumom zisťujeme názor detí, ktorý doplníme analýzou dopravnej situácie v okolí školy. Dopravní projektanti na základe aktívnej spolupráce s deťmi navrhnú úpravy vytipovaných rizikových miest tak, aby bola cesta do školy bezpečnejšia. Všetko podrobne konzultujeme s pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov školy, úradníkmi a dotknutými subjektami. Celý proces je prispôsobený deťom tak, aby hravou formou získali okrem príjemného a bezpečného prostredia v okolí školy, aj zvýšené povedomie o tom, ako sa bezpečne pohybovať vo verejnom priestore peši, na bicykli, na kolobežke, alebo verejnou dopravou.