Sme zoskupenie ľudí, ktorí cítia spoločenskú zodpovednosť za prostredie v ktorom žijeme. Nakoľko máme, každý zo svojej praxe vedomosti a bohaté skúsenosti v oblasti udržateľnej mobility, rozhodli sme sa spoločne predstaviť niektoré efektívne nástroje na zlepšovanie mobility, ktoré sú osvedčené v praxi vo vyspelých krajinách a ponúkať ich implementáciu aj na Slovensku.

Budeme radi, ak sa naše zoskupenie, ako aj samotná myšlienka budú postupne šíriť po Slovensku,  preto ak máte chuť rovnako ako my, meniť naše mestá na príjemné pre život, neváhajte nás kontaktovať.

Prečo to robíme?

  1. Sektor dopravy je jedným z najväčších spotrebiteľov ropy, ktorý predstavuje 65 % celosvetovej spotreby ropy, verejná doprava, aktívna mobilita a doplnkové služby sú najjednoduchším a najrýchlejším riešením na zníženie globálnych emisií.
  2. Viac ako 90 % detí na svete každý deň dýcha toxický vzduch
  3. Posun smerom k aktívnej mobilite prinesie nielen výhody pre klímu a zdravie, ale aj pokojnejšie, bezpečnejšie cesty s menšou hmotnosťou a energiou a menším počtom úmrtí. V roku 2020 zomrelo na cestách 20tis. ľudí dôsledkom dopravných nehôd

Čo chceme dosiahnuť?

  1. Zvýšenie podielu aktívnych foriem dopravy
  2. Zvýšenie bezpečnosti na cestách
  3. Zlepšovanie kvality ovzdušia
  4. Zlepšovanie kvality života obyvateľov v mestách

 

Ľudia

Andrea Štulajterová

je štatutárnou zástupkyňou Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCIBB), občianska aktivistka a projektová manažérka. Svoje aktivity zameriava na propagáciu, osvetu a rozvoj udržateľnej mestskej mobility a je certifikovaná audítorka pre plány udržateľnej mobility v mestách. Od roku 2012 je národnou koordinátorkou kampane Do práce na bicykli a od r. 2014 aj koordinátorkou  kampane Európsky týždeň mobility na Slovensku.

Kontakt: E-mail: stulajterova@gmail.com, mobil: +421 0904 101 822
www.ocibb.sk

Ján Roháč

má skúsenosti vo vytváraní prostredia, priateľského k ľuďom, ktorí používajú bicykel alebo hromadnú dopravu. Pôsobí ako v Nadácii Ekopolis, kde má na starosti programy na podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Je národným koordinátorom certifikácie Vitajte, cyklisti!, podieľal sa na vypracovaní metodík pre inštitucionálne plány udržateľnej mobility a participatívnej tvorby verejných priestranstiev, je aktívny pri tvorbe národných politík udržateľnej mobility, rozvoja cyklodopravy a voľnočasového bicyklovania. Dopravu na bicykli, peši a hromadnú dopravu využíva vždy, keď je to možné :-).

Kontakt: E-mail: rohac@ekopolis.sk, mobil: +421 905 240 137

Milan Veterník

je konateľom spoločnosti IoMobility Solutions, ktorá sa zaoberá najmodernejšími riešeniami v oblasti udržateľnej mestskej mobility a Smart Cities. Vyštudoval doktorandské štúdium na ŹIlinskej univerzite so zameraním na integrované dopravné plánovanie, absolvoval stáž v Drážďanoch na odbore dopravného plánovania, zúčastnil sa medzinárodných vzdelávacích programov o plánovaní udržateľnej mobility v Lipsku, už počas štúdia odovzdával tieto skúsenosti na Útvare hlavného architekta mesta Martin.

Kontakt: E-mail: milan.veternik@iomobility.eu , mobil: +421 905 372 567

Soňa Veveričíková Šestáková

Odborné znalosti s mobilitou priateľskou k životnému prostrediu a zdraviu obyvateľov získala počas niekoľkoročného pôsobenia vo Výskumnom ústave dopravnom v Žiline. Tu aj prostredníctvom medzinárodných projektov spolupracovala na príprave viacerých stratégií, metodík a nástrojov vytvárajúcich lepšie podmienky pre udržateľnú mestskú mobilitu a cyklistickú dopravu (spolutvorca Národnej cyklistickej stratégie). Praktické skúsenosti s osvetou a vytváraním podmienok pre cyklistickú dopravu má aj z pôsobenia v OZ Mulica, aktívnom v Žiline.

Kontakt: E-mail: sonasestakova@gmail.com , mobil: +421 907 385 524