Kontakt

  1. Domov
  2. Kontakt

+421 904 101 822
ocibb@ocibb.sk

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
ul. Javorová č. 7
974 09 Banská Bystrica

IČO: 42 190 843
DIČ: 2023152571
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2884 1308
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Zapísaná v registri OZ na MV SR pod zn.: VVS/1-900/9035842

Andrea Štulajterová, štatutárna zástupkyňa

Menu