Rozmohl se nám tady takový nešvar…

  1. Domov
  2. Novinky
  3. Rozmohl se nám tady takový nešvar…

Poslednú dobu sú veľmi populárne rekonštrukcie komunikácií, čo je, pochopiteľne, výborná správa. Tieto rekonštrukcie však v budúcnosti významným spôsobom ovplyvnia kvalitu života všetkých obyvateľov mesta, a preto si už nemôžeme dovoliť pri deklarovaní „rozsiahlej rekonštrukcie“ LEN vyliatie nového asfaltu od obrubníka po obrubník a nakreslenie čiar. Bez komplexného a moderného riešenia celého uličného priestoru.

„Nemôžeme na tejto širokánskej 4-prúdovej ceste spraviť cyklotrasu, stredový ostrovček či zelené pásy, pretože je to zložité a príprava by trvala dlho.“

Takto by sa dali parafrázovať slová väčšiny kompetentných, ktorí o výslednej podobe zrekonštruovaných komunikácií v Bystrici môžu rozhodovať. Mená si zatiaľ necháme pre seba. Prečo sa trápiť prípravou moderného verejného priestoru nevyhnutného pre 21. storočie, keď obyvatelia budú nadšene a vďačne capkať labkami aj za jednoduché vyliatie asfaltu? Efektívne získať lajčíky na sociálnych sieťach sa dá pri jednom aj pri druhom… tak načo vytvárať niečo, čo by bolo uznania a obdivu SKUTOČNE hodné?

„Cyklopruh na ceste neprichádza do úvahy, pretože cyklisti veľakrát nemajú vodičské preukazy, a preto ich nemôžeme dávať do jedného priestoru s autami!“

Približne takýto tragikomický argument „človeka s pečiatkou“ vraj zaznel pri plánovaní rekonštrukcie Sládkovičovej ulice, ktorú pripravuje Banskobystrický samosprávny kraj. Človek sa niekedy až desí, akí obmedzení ľudia denno-denne rozhodujú o podobe nášho mesta.

Sládkovičova ulica, obrovská rekonštrukcia komunikácie plánovaná samosprávnym krajom na budúci rok, neprináša nič nové. Širokánske 4-prúdové „letisko“, ktoré je v niektorých úsekoch veľkú časť dňa poloprázdne, nezíska obnovou nič, čo by Bystricu posunulo k moderným mestám. Asfalt. Od obrubníka po obrubník. A nové čiary, pochopiteľne, spolu s opravou kanalizácie, aby po každom daždi nevznikal na ceste malý bazén.

Liatie asfaltu na Partizánskej ceste, ktorú opravovalo Mesto Banská Bystrica, sme zachytiť nestihli. Pri Sládkovičovej ulici sme si to však všimli ešte pred realizáciou. Času na zmenu projektu je preto stále dosť – rekonštrukcia sa totiž kvôli poveternostným podmienkam posunula až na jar 2022. Oslovili sme preto Banskobystrický samosprávny kraj a veríme, že po našej „pripomienke“ pristúpia k úprave projektu. Pretože v súčasnej podobe by bol tento projekt premárnenou šancou na najbližších 15 až 20 rokov.

Výzva smerom k BBSK v plnom znení:


Vážený pán podpredseda,

obraciame sa na Vás vo veci rekonštrukcie Sládkovičovej ulice v Banskej Bystrici, ktorá sa aktuálne pripravuje na základe zmluvy uzatvorenej dňa 20.5.2020 medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom (objednávateľ) a VIAKORP, s.r.o. (zhotoviteľ).

Podľa našich informácií sa pri rekonštrukcii vôbec neuvažuje s vyčlenením priestoru pre cyklistickú dopravu. Považujeme to za veľmi závažný nedostatok, nielen z hľadiska dnešnej, ale najmä budúcej, neustále rastúcej potreby znižovania emisií skleníkových plynov a prachových častíc, ktorých je individuálna automobilová dopravy významným zdrojom.

Dovoľujeme si Vás preto touto cestou požiadať o vytvorenie priestoru pre cyklistickú dopravu na Sládkovičovej ulici. Táto ulica je už dnes významným cyklodopravným koridorom, ako ukazujú tvrdé dáta z kampane Do práce na bicykli (obr. 1) a aplikácie Strava (obr. 2), pričom ide o súčasnú intenzitu cyklodopravy. Niet pochýb, že vytvorenie bezpečného priestoru pre cyklistov bude generovať ešte vyššie intenzity.

Sládkovičova ulica je prirodzenou spojnicou centra mesta s priemyselnou časťou popri Zvolenskej ceste, s miestnou časťou Kremnička, a v budúcnosti aj s ďalšími obcami západne od diaľnice R1.

Vytváranie prvkov pre bezpečnosť cyklistov pri rekonštrukcii komunikácií odporúča aj dokument Kostrová sieť cyklistických komunikácií Banskobystrického kraja (2021) a nebolo by dobrým vysvedčením, keby kraj ignoroval svoje vlastné odporúčania len pár mesiacov po ich prijatí. 

Šírkové pomery pre vytvorenie bezpečného priestoru sú viac než postačujúce, a to bez akéhokoľvek obmedzenia priestoru určeného autám. Podľa našich informácií sa plánuje iba rekonštrukcia povrchu „od obrubníka po obrubník“, ale aj v tomto priestore je možné vytvoriť buď úplne separované cyklistické komunikácie v oboch smeroch, alebo aspoň fyzicky separované vyhradené pruhy pre bicykle v jednom dopravnom priestore s autami, pričom na to existuje niekoľko možností. Nech už sa pristúpi k hociktorej variante, bude predstavovať iba malú časť rozpočtu rekonštrukcie. Zásadne však zvýši jej hodnotu za peniaze.

Sú nám známe predbežné neoficiálne námietky Okresného dopravného inšpektorátu, ale dovoľujeme si ich považovať za neodpodstatnené.

Veľmi radi Vám alebo zodpovedným pracovníkom a projektantom ukážeme dostupné možnosti, aj keď predpokladáme, že o nich vedia, avšak nedostali takéto zadanie od zadávateľa, teda od Banskobystrického samosprávneho kraja.

Vážený pán podpredseda,

veríme, že ako predstaviteľ kraja, ktorý sa hlási k princípom trvalo udržateľného rozvoja, bez ďalšieho vysvetľovania rozumiete našej požiadavke. Symbolicky ju podávame počas konania Klimatického summitu COP26 v Glasgowe, aby sme ako občania kraja zdôraznili, že Banskobystrický samosprávny kraj nemôže ignorovať celosvetovú snahu o znižovanie emisií, chránenie ovzdušia a potlačenie klimatických zmien, ako aj snahu o zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky. To by sa totiž nevytvorením priestoru pre cyklistickú dopravu na Sládkovičovej ulici jednoznačne stalo.

Dovoľte, aby sme Vás ubezpečili, že sme pripravení poskytnúť Vám odbornú súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.

S pozdravom,

Andrea Štulajterová, štatutárna zástupkyňa Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica

1 komentár. Leave new

  • Ingrid Krajčovičová
    3. novembra 2021 23:57

    Ďakujem za jasné stanovisko. V Banskej Bystrici stačí naozaj vysfaltovať a nakresliť čiary, všetko tak, ako sa to kedysi robilo pred výročím SNP, keď papaláši prišli oslavovať okrúhle výročie. Po tridsiatich rokoch nič nové, žiadna pridaná hodnota, žiadne prístupy hodné 21. storočia. Kde ostala starostlivosť o siete pod komunikáciou, kultivovanie verejného priestoru, cyklochodníky, požiadavky na ozelenenie, na hosporárenie s dažďovou vodou? Je nepochopiteľné, že Mesto tam, kde existuje zeleň robí projekty ozelenenia a tam, kde zeleň chýba, tam ju ignoruje. Partizánska cesta je dôkazom, že vedenie mesta si nevšimlo, že dnes už nestačí vyliať asfalt a chváliť sa ním na sociálnych sieťach. Verím, že Sládkovičova ulica nebude mať rovnaký osud, a že VÚCka bude mať pre potreby obyvateľov väčšie pochopenie.

    Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú emailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Menu